Views introductie

Met dank aan www.filmfreak.be voor de tekst en afbeeldingen.
Sommige teksten en afbeeldingen komen van wikipedia.

Het gedeelte van views wordt aangebracht met een concreet voorbeeld: films en hun medewerkers.

Er is een inhoudstype films dat refereert naar het inhoudstype filmmedewerkers.

  1. Eerst gaan we de mogelijkheden bekijken die standaard in views aanwezig zijn
  2. Daarna gaan we omgekeerde relaties bekijken.
  3. Vervolgens gaan we met de Viewfield en EVA modules contextuele filters bespreken
  4. Daarna gaan we alle voorstellingswijzen van afbeeldingen in views zien.
  5. Tenslotte gaan we de belangrijkste uitbreidingsmodules behandelen die met views te maken hebben.
  6. Er zijn nog modules vor Views, die niet behandeld worden. Ze komen later aan bod. vb modules die Composer nodig hebben om te installeren en php scriping modules.