Drupal Structuur

  • We bespreken alle items in de administrator interface.
  • We gaan de structuur van Drupal grondig uiteenzetten.
  • We installeren Admin toolbar en Coffee.
  • We doen onze eerste Drupal instellingen. Taal, datumzone, titel, accounts,...
  • We installeren het Base Zymphonies theme en testen andere thema's uit.
  • We vervangen de slideshowafbeeldingen en de algemene achtergrond.

Screen000115.png
Screen000116.png
Screen000117.png
Screen000118.png